Władze Spółki

Michał Kaczmarek – Prezes Zarządu
Akcjonariusz i Prezes Zarządu Live Motion Games S.A. Informatyk, przedsiębiorca i manager. Posiada 20-letnie doświadczenie na rynku związanym z grami oraz e-sportem. Jeden z pierwszych użytkowników platformy Steam. Wychowany i wykształcony w Wielkiej Brytanii w Londynie. Twórca oraz Prezes Zarządu agencji reklamy internetowej Fkolo.pl sp. z o.o. oraz platformy reklamowej dla fachowców w Sir Local sp. z o.o., w roli Prezesa Zarządu. Ponadto jest również Prezesem Zarządu Top level sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu w Auridm sp. z o.o., Bmli i Probro sp. z o.o.

Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej
W latach 2007-2008 uczęszczał do Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, studiując informatykę. W latach 2012-2019 pełnił funkcję konsultanta gier komputerowych w PlayWay S.A. Od 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu CreativeForge Games S.A. Dodatkowo zasiada w radach nadzorczych wielu spółek z branży gamingowej, w tym m. in.: Mobilway S.A., GameFormatic S.A., Pixel Flipper S.A., Stereo Games S.A. oraz Game Crafters Studio S.A.

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej
W 1988 roku ukończył dzienne pięcioletnie studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, na kierunku Ekonomia. Od ponad 10 lat prowadzi działalność związaną z grami komputerowymi. Od 2005 roku zajmuje się specjalistyczna sprzedażą i dystrybucją gier komputerowych w ramach utworzonej przez siebie działalności taniegry.pl. Dzięki otwieraniu nowych, kolejnych kanałów dystrybucji taniegry.pl zbudowała mocną pozycję na rynku sprzedaży gier komputerowych w Polsce, a także uznanie wśród sympatyków i kolekcjonerów elektronicznej rozrywki. W latach 1999 – 2005 pełnił funkcję Senior Sales Executive w Lyreco S.A. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Black Mirror sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej m. in. w PlayWay S.A., Polyslash S.A., Creativeforge Games S.A., GameFormatic S.A., Dreamway Games S.A., Ancient Games S.A., Art Games Studio S.A. oraz Duality S.A.

Marcin Ekiert – Członek Rady Nadzorczej
Od 2009 roku pełni funkcję Członka Zarządu w Yieldbird sp. z o.o. Jest odpowiedzialny między innymi za rozwój tej spółki od 0 do 150 mln przychodów rocznie.

Jakub Lang – Członek Rady Nadzorczej
Były prezes software house’u Primotly, a obecny prezes fundacji Od Granicy do Mieszkania. W przeszłości zdobywał doświadczenie w bankowości inwestycyjnej oraz private equity w Rothschild oraz Five Arrows Principal Investments. Absolwent brytyjskich uczelni – Loughborough University oraz Imperial College. W wolnym czasie gra w golfa oraz squash’a.

Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej
Członek zarządów oraz organów nadzoru w spółkach kapitałowych działających m.in. w obszarze produkcji gier komputerowych i nowych technologii. Uczestnik licznych konferencji naukowych, prelegent na konferencjach branżowych poświęconych tematyce gier komputerowych i nowym technologiom, prowadzący szkolenia w zakresie budowania wieloletnich strategii finansowania spółek oraz w zakresie opracowywania modelu rozwoju podmiotów z branży nowych technologii ze wsparciem ze strony instytucji finansowych w Polsce. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestniczył w licznych specjalistycznych kursach z zakresu rynku kapitałowego, działalności instytucji finansowych w Polsce oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w spółkach działających w branży nowych technologii. Prezes Zarzadu Pixel Crow Sp. z o.o. oraz Movie Games S.A., a także Członek Rady Nadzorczej Road Studio S.A., True Games S.A. oraz Polyslash S.A.

Karol Jurga – Członek Rady Nadzorczej
Założyciel sportowej agencji informacyjnej w wieku 18 lat. Inżynier programowania. W przeszłości m.in. Head of Social Media and Traffic Acquisition w Agora SA. Obecnie Head of Business w Yieldbird oraz właściciel agencji reklamowej. Wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych oraz wykładowca w Collegium Civitas.