Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenie — CZERWIEC 2023

Zarząd Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 13:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda, ul. Dzielna 72/43, 01-029 Warszawa. Poniżej do pobrania znajduje się treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok obrotowy.

Walne zgromadzenie — KWIECIEŃ 2023

Zarząd Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24 kwietnia 2023 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, 01-029 Warszawa.

Walne zgromadzenie — czerwiec 2022

Zarząd Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2022 r. na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, 01-029 Warszawa.

Walne zgromadzenie — wrzesień 2021

Zarząd Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 września 2021 roku, o godzinie 10.30 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda, ul. Dzielna 72/43, 01-029 Warszawa.