Walne zgromadzenie

Zarząd Spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 września 2021 roku, o godzinie 10.30 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda, ul. Dzielna 72/43, 01-029 Warszawa.