Strategia rozwoju

Zasadniczym celem strategicznym Spółki na najbliższe lata jest zwiększenie skali działalności poprzez rozbudowę zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych oraz intensywny rozwój działalności produkcyjnej i wydawniczej gier na komputery osobiste w segmencie budżetowym od 0,5 mln do 2,5 mln zł przy osiągnięciu i utrzymaniu wysokiego poziomu rentowności prowadzonej działalności. Nadrzędnym celem strategicznym jest wzrost wartości Spółki dzięki generowaniu ponadprzeciętnych zysków ze sprzedaży średnio budżetowych gier.

Cel ten będzie realizowany przy następujących założeniach:

  • prowadzenie ciągłego, intensywnego procesu poszukiwania pomysłów na nowe gry (zarówno oryginalne projekty własne – na przykład Chornobyl Liquidators, jak i zewnętrzne, wstępnie zweryfikowane przez rynek – na przykład Nanzou: The Divine Court),
  • precyzyjne i efektywne badanie potencjału poszczególnych tytułów przed rozpoczęciem produkcji,
  • wdrażanie do etapu produkcji tylko tych gier, które mają potwierdzenie rynkowe, niezależnie od wstępnych ocen i oczekiwań Emitenta,
  • tworzenie jakościowych produkcji z utrzymaniem wysokiej dyscypliny kosztowej,
  • szeroki i systematyczny proces kontroli jakości na każdym etapie produkcji, z wykorzystaniem zasobów PlayWay S.A.,
  • zagwarantowanie dostępu do pozyskiwania klientów w przewidywalny i skalowalny sposób (m.in. z wykorzystaniem marketingu efektywnościowego i współpracy z partnerami którzy mają swoje bazy użytkowników (jak w przypadku współpracy ze Strategy Labs przy Builders of China czy współpracy z Frozen District w przypadku Train Station Renovation),
  • wprowadzanie do sprzedaży kilku gier rocznie,
  • rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie portowania oraz certyfikacji wydanych gier na inne platformy, przede wszystkim konsole,
  • dywersyfikacja zespołowa (własne i zewnętrzne), produktowa (gry własne i z partnerami), silników (Unity/Unreal),
  • revenue share dla zespołów deweloperskich (udział w zyskach z gier, jeśli okażą się sukcesem).