Regulamin PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.