Kalendarium

Rok 2023

  • Raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 17 marca 2023 r.,
  • Raport okresowy za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 10 maja 2023 r.,
  • Raport okresowy za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2023 r.,
  • Raport okresowy za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2023 r.

Rok 2022

  • Raport roczny za 2021 r. został opublikowany w dniu 17 marca 2022 r.,

  • Raport okresowy za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 10 maja 2022 r.,

  • Raport okresowy za II kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2022 r.,

  • Raport okresowy za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2022 r.

Rok 2021