Kalendarium

Rok 2024

 • Raport okresowy za IV kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 8 lutego 2024 r.,
 • Raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 23 kwietnia 2024 r.,
 • Raport okresowy za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2024 r.,
 • Raport okresowy za II kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 13 sierpnia 2024 r.,
 • Raport okresowy za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2024 r.


Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. 

Rok 2023

 • Raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 17 marca 2023 r.,
 • Raport okresowy za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 10 maja 2023 r.,
 • Raport okresowy za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2023 r.,
 • Raport okresowy za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2023 r.

Rok 2022

 • Raport roczny za 2021 r. został opublikowany w dniu 17 marca 2022 r.,

 • Raport okresowy za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 10 maja 2022 r.,

 • Raport okresowy za II kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2022 r.,

 • Raport okresowy za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2022 r.

Rok 2021