Struktura przychodów

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2020-2022 (w zł) jest następująca:

Wyniki finansowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.