Działalność Spółki

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i wydawanie gier na komputery osobiste sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne. Emitent koncentruje się na produkcji symulatorów, gier city-builder, survival oraz pozostałych. Według założeń przyjętego modelu biznesowego Emitent zamierza produkować i wydawać gry z segmentu średniobudżetowego (koszt produkcji pojedynczej gry w tym segmencie wynosi od 0,5 mln do 2,5 mln zł), których okres produkcji wynosi od roku do dwóch lat. Kluczowymi zasobami Emitenta są zespoły osób tworzące poszczególne gry, tzw. zespoły deweloperskie. Zespoły tworzą specjaliści z zakresów produkcji, game designu, programowania, level designu, grafiki 3d, grafiki 2d, UX/UI, animacji, efektów specjalnych, dźwięków i muzyki.

Działalność Emitenta można podzielić na dwa główne segmenty:

  • Produkcja i wydawanie gier we własnym zakresie i na własny rachunek, ze wsparciem głównego akcjonariusza, czyli PlayWay S.A.,
  • Produkcja gier na zlecenie wydawców zewnętrznych (podwykonawstwo), przy założeniu pokrycia pełnego budżetu kosztów produkcji przez zleceniodawcę, z udziałem Emitenta w przychodach generowanych przez grę po premierze (rozliczenie na zasadach tzw. revenue share).


Wiodącym akcjonariuszem Spółki jest PlayWay S.A. Współpraca Emitenta z wiodącym akcjonariuszem opiera się na kilku płaszczyznach:

  • dostęp do centrum testerów PlayWay S.A.,
  • dostęp do powierzchni reklamowych gier innych spółek powiązanych z PlayWay S.A.,
  • dostęp do bundli z grami z Grupy PlayWay,
  • wsparcie marketingowe PlayWay S.A.,
  • rozwój kontaktów i relacji Emitenta poprzez kontakty i relacje PlayWay S.A.

Live Motion Games S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 17 czerwca 2021 r.